Намерете ни

Връзка с Нас

имейл: office@bmvision.eu

тел: +359 88 543 1524
+359 88 592 3544

Изберете Език

Blog

“Когато солта е била злато” – VR филм част от проект „Потапяне в културата в 360°“

        

По време на разкопките на  внушителна по размери могила екип археолози от Националния археологически институт с музей на Българската академия на науките  и Историческия музей в Провадия разкриват невероятна находка – праисторически градски и производствен център с уникална за времето си защитна система и културен пласт от периодите на късния неолит, средния и късния халколит и епохата на елинизма.

Археологическият паметник Провадия-Солницата е един от най-значимите праисторически обекти в Югоизточна Европа, проучването на който пише много нови страници от историята на първата европейска цивилизация. Досегашните находки са изложените в Историческия музей в Провадия. Работи се за скорошна социализация на паметника и за създаването на музей на солта в Провадия.